--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Dysgu Sylfaen

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig cyrsiau Lefel Mynediad i ddysgwyr sydd angen cymorth ychwanegol neu ddysgwyr heb unrhyw gymhwyster ffurfiol.

Mae cyrsiau Sgiliau Sylfaen yn rhoi cyfle ichi wella’ch sgiliau unigol a’ch sgiliau gweithio mewn tîm. Lluniwyd cyrsiau Mynediad Lefel 2 a 3 i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth, hyfforddiant yn y gweithle neu i’ch paratoi ar gyfer astudiaeth bellach ar gwrs brif ffrwd yng Ngholeg y Cymoedd. Nod y cyrsiau Cyn-Fynediad Lefel 1/2 yw datblygu’ch annibyniaeth, hunan-gymorth a’ch sgiliau cymdeithasol.

Mae cyrsiau sylfaen wedi’u cynllunio i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth, ar gyfer hyfforddiant yn y gwaith, neu i’ch paratoi ar gyfer astudio pellach ar gwrs prif ffrwd yng Ngholeg y Cymoedd.

Mae croeso i rieni a dysgwyr ymweld â champysau’r coleg i gwrdd â’r staff cyn gwneud cais. Cysylltwch â’r coleg am ragor o wybodaeth.

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau