Ein Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd Craidd

Mae ein cenhadaeth, gweledigaeth, gwerthoedd craiff a blaenoriaethau strategol yn helpu i lywio’r Coleg a sicrhau bod ein ffocws ar helpu ein myfyrwyr

Cenhadaeth

Datganiad Cenhadaeth y Coleg yw: “Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth “.

Gweledigaeth

Cael ein cydnabod fel coleg rhagorol gan ddysgwyr, staff, busnesau a chymunedau

Rydym yn annog ein dysgwyr, staff a rhanddeiliaid allanol i fod yn uchelgeisiol ac rydym yn falch o ddweud bod astudio yng Ngholeg y Cymoedd yn helpu i ysbrydoli ein dysgwyr a thrawsnewid eu bywydau

Gwerthoedd Craidd

Mae ein Cenhadaeth a’n Gweledigaeth yn sail i set o Werthoedd Craidd:

Canolbwyntio ar y dysgwyr

Anelu at berfformiad o safon uchel

Gwerthfawrogi pawb ac yn buddsoddi ynddynt

Ceisio gwella’n barhaus

Bod yn uchelgeisiol, gwrando a chydweithio

Datblygu partneriaethau cryf ac effeithiol

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau