Ein Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd Craidd

Mae ein cenhadaeth, gweledigaeth, gwerthoedd craidd a blaenoriaethau strategol yn helpu i lywio’r Coleg a sicrhau bod ein ffocws ar helpu ein dysgwyr i gyflawni’r gorau oll

Cenhadaeth

Datganiad Cenhadaeth y coleg yw: “Gyda’n gilydd rydyn ni’n creu eich llwyddiant i’r dyfodols”

Gwerthoedd

Mae cymuned y coleg yn gweithredu yn unol â gwerthoedd y coleg. Mae gwerthoedd y coleg wrth wraidd popeth a wnawn, ac maen nhw’n llywio’r ffordd rydyn ni’n gweithredu ar bob lefel. Mae pobl yn gwneud penderfyniadau ar sail gwerthoedd.

Mae cymuned ein coleg ew:

Yn ddilys

Yn gefnogol

Yn canolbwyntio ar bobl

Yn gynhwysol

Yn gyfrifol

Wedi’i grymuso

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw cael ein cydnabod fel coleg eithriadol.

Ein pwrpas

Gweddnewid bywydau drwy ddysgu.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau