Cyfleusterau, Gwasanaethau a Llogi Lleoliadau

Mae gan Goleg y Cymoedd dîm Digwyddiadau penodedig sydd wedi ymrwymo i ddarparu ansawdd a chefnogaeth o’r radd flaenaf a gwerth am arian pan gaiff ei gomisiynu i helpu gwneud eich digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Mae gennym amrywiaeth o Ystafelloedd Cynhadledd, Awditoria a chyfleusterau arbenigol ar draws ein pedwar campws: Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach. Gall ein hamrywiaeth eithriadol o leoliadau cyfarfod gynnal rhwng 2 a 190 o gynadleddwyr ac mae pob lleoliad yn hygyrch drwy’r holl brif gysylltiadau trafnidiaeth. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim ym mhob lleoliad.

Mae gan ein cleientiaid fynediad at y technolegau diweddaraf, gan gynnwys Wi-fi a byrddau smart, cyfrifiaduron, Lync a Skype. Yn ogystal, mae gennym y gallu i gefnogi eich cynhadledd neu ddigwyddiad gyda’n gwasanaeth reprograffeg ar y safle ar gyfer deunyddiau print. 

Ymlith y cyfleusterau arbenigol mae modd llogi ein Stiwdios Recordio, Stiwdios Dawns, Awditoria, Ceginau a Bwytai a chyfleusterau arbenigol eraill dan do ac yn yr awyr agored.

Mae’r tîm yn cynnwys Cydlynwyr Digwyddiadau, Technegwyr a Chynorthwyydd Gweinyddol penodedig. Rydym yn darparu gwasanaeth arlwyo llawn sy’n amrywio o giniawa preifat, i luniaeth ysgafn a bwffe wedi’u paratoi’n ffres ac at ddant pawb. Mae gennym gyfleusterau bar â thrwydded lawn ar bob un o’r pedwar campws. Ffordd sicr o werthfawrogi ansawdd ein gwasanaeth a’n cyfleusterau yw rhoi gynnig arnynt eich hun – trefnwch ymweliad i weld ein cyfleusterau gwych.

I siarad ag aelod o’n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663213 / 01443 663024 neu anfonwch e-bost at parrya@cymoedd.ac.uk


Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau