Caffael

Croeso i dudalen allanol Adran Caffael Coleg y Cymoedd. Cynlluniwyd y dudalen hon i ddarparu gwybodaeth i ddarpar gyflenwyr.

Mae gan y Coleg drosiant blynyddol o £41m. Wrth wario oddeutu £ 9m y flwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau fel TG, gwasanaethau glanhau, teithio, offer, gwasanaethau ymgynghori ac adeiladu, rhaid i’r Coleg sicrhau gwerth am arian a chydymffurfiaeth.

Mae penderfyniadau prynu o ddydd i ddydd ar lefel adrannol sy’n caniatáu system gyllidebu â chyfrifoldeb datganoledig. Mae gweithgarwch caffael gwerth uchel (> £ 25,000) yn cael ei dendro gan yr adran berthnasol sydd yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau i ddiwallu’r anghenion gweithredol.

I gysylltu â’r Adran Caffael, anfonwch e-bost at Procurement@cymoedd.ac.uk

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau