Tîm Arwain Strategol

Jonathan Morgan yw Pennaeth Coleg y Cymoedd. Caiff ei chefnogi yn y rôl hon gan Dîm Arwain Strategol sy’n cynnwys:-

Is-benaethiaid – Andy Johns, Karen Workman

Penaethiaid Cynorthwyol – Neil Smothers (Addysgu, Dysgu a Menter), Matthew Tucker (Gwasanaethau Busnes), Gavin Davies (Gwella Ansawdd)

Pennaeth

Is-benaethiaid

Andy Johns

Karen Workman

Penaethiaid Cynorthwyol

Gavin Davies

Matthew Tucker

Neil Smothers

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle