Tîm Arwain Strategol

Jonathan Morgan yw Pennaeth Coleg y Cymoedd. Caiff ei chefnogi yn y rôl hon gan Dîm Arwain Strategol sy’n cynnwys:-

Pennaeth ac Is-benaethiaid

Jonathan Morgan – Pennaeth a Phrif Weithredwr

Lesley Robins – Is-Bennaeth Cwricwlwm ac Ansawdd

Karen Workman – Is-Bennaeth ac Prif Swyddog Gweithredu

Penaethiaid Cynorthwyol

Gavin Davies – Pennaeth Cynorthwyol Ansawdd

Neil Smothers – Pennaeth Cynorthwyol Addysgu a Dysgu

Lisa Purcell – Pennaeth Cynorthwyol Profiad y Dysgwr

Matthew Tucker – Pennaeth Cynorthwyol Busnes a Gwasanaethau Rhyngwladol

Rachel Edmonds-Naish – Pennaeth Cynorthwyol Dyfodol Cynaliadwy

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau