--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Peirianneg ac Electroneg

Mae adran peirianneg Coleg y Cymoedd yn cynnwys gwahanol ddisgyblaethau peirianneg ar ein campysau yn Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach.  

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Nantgarw

Peirianneg Drydanol

Electroneg

Peirianneg Fecanyddol

Peirianneg Rheilffyrdd

Peirianneg Gweithgynhyrchu

Rhondda

Peirianneg Fecanyddol

Ystrad Mynach

Peirianneg Awyrofod

Peirianneg Fodurol

Peirianneg Drydanol / Electronig

Sefydliadau Dyfarnu

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio’r sefydliadau dyfarnu canlynol

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydym yn falch o weithio gyda chyflogwyr lleol, gweler detholiad o’n cyflogwyr isod:  

360 o Deithiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau