--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Mynediad i Addysg Uwch

Lluniwyd cyrsiau Mynediad ar gyfer y rhai sydd â phrofiad helaeth o fywyd y tu allan i fyd addysg ac sydd am fynd i’r Brifysgol ond sydd heb y cymwysterau angenrheidiol i wneud cais.

Cydnabyddir cyrsiau mynediad fel dull cefnogol o ddychwelyd i fyd addysg ac astudio ystod o bynciau a sgiliau a fydd yn eich paratoi ar gyfer Addysg Uwch. Mae cwrs Mynediad yn brofiad dysgu cyflym a dwys, ond yn un sy’n bleserus ac yn llawn boddhad. Lluniwyd cyrsiau Mynediad yng Ngholeg y Cymoedd i ffitio i mewn i fywyd prysur teulu. Maent yn addas ar gyfer dysgwyr oed 19+ sy’n dychwelyd i fyd addysg. Mae’r cyrsiau hyn yn llenwi’n gyflym, felly, gwnewch gais yn gynnar. Mae’n hanfodol bod gennych sgiliau cyfathrebu da, agwedd gyfrifol a’ch bod yn benderfynol o lwyddo.

Byddwch yn ymwybodol fod angen TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (ac mewn rhai achosion TGAU Gwyddoniaeth) gradd C o leiaf er mwyn mynd i’r Brifysgol. Os nad ydych yn cwrdd â’r gofynion hyn, gallwch drafod eich opsiynau adeg eich cyfweliad.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau