Bwytai

Mae gan Goleg y Cymoedd enw ardderchog am arlwyo a lletygarwch gyda dysgwyr yn cael eu hyfforddi i’r safonau uchaf gan ein tîm proffesiynol. Mae gan y Coleg dri bwyty hyfforddi sy’n cael eu rhedeg ar y cyd gan staff a dysgwyr ac maent yn agored i’r cyhoedd.

Mae’r bwytai ar agor yn ystod tymhorau’r Coleg felly maent ar gau yn ystod hanner tymor ac yn ystod yr haf (rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi).

Carriages – Aberdare

Wednesday – 12pm – 2.30pm
Thursday – 12pm – 2.30pm
Friday – 12pm – 2.30pm

Last booking at 1pm

Bookings taken on: 01443 663050

Colliery 19 – Rhondda

Wednesday – 12pm – 2.30pm
Thursday – 12pm – 2.30pm
Friday – 12pm – 2.30pm

Last booking at 1pm

Bookings taken on: 01443 xxxxxx

Nant – Nantgarw

Wednesday – 12pm – 2.30pm
Thursday – 12pm – 2.30pm
Friday – 12pm – 2.30pm

Last booking at 1pm

Bookings taken on: 01443 663050

Scholars – Ystrad Mynach

Wednesday – 12pm – 2.30pm
Thursday – 12pm – 2.30pm
Friday – 12pm – 2.30pm

Last booking at 1pm

Bookings taken on: 01443 xxxxxx

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle