Bwytai

Mae gan Goleg y Cymoedd enw ardderchog am arlwyo a lletygarwch gyda dysgwyr yn cael eu hyfforddi i’r safonau uchaf gan ein tîm proffesiynol. Mae gan y Coleg dri bwyty hyfforddi sy’n cael eu rhedeg ar y cyd gan staff a dysgwyr ac maent yn agored i’r cyhoedd.

Mae’r bwytai ar agor yn ystod tymhorau’r Coleg felly maent ar gau yn ystod hanner tymor ac yn ystod yr haf (rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi).

Carriages – Aberdâr

Yr oriau agor newydd ar gyfer eleni yw:

Dydd Iau 5:30pm – 8:30pm, archebion olaf 6:30pm

Dydd Gwener 12:00pm – 2:30pm, archebion olaf 1:30pm

Cadwch fwrdd drwy ffonio: 01685 887530

Colliery 19 – Rhondda

Dydd Llun 5.30-7.30pm

Dydd Iau 12-1.30pm

Dydd Gwener 12-1.30pm

Archebion olaf 1pm

Cadwch fwrdd drwy ffonio: 01443 663202

Darllenwch adolygiad Wales Online

Nant – Nantgarw

Dydd Mawrth – 5:30pm – 8:00pm
Archebion olaf 6:00pm

Dydd Mercher – 12:00pm – 2:00pm
Archebion olaf 12:30pm

Dydd Iau – 12:00pm – 2:00pm
Archebion olaf 12:30pm

Cadwch fwrdd drwy ffonio: 01443 663050

Scholars – Ystrad Mynach

Dydd Mercher – 12pm – 2.30pm
Dydd Iau – 12pm – 2.30pm
Dydd Gwener – 12pm – 2.30pm

Archebion olaf 1pm

Cadwch fwrdd drwy ffonio: 01443 810039

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau