--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Gwasanaethau Cyhoeddus

Pobl broffesiynol ar alw! Ydych chi wedi bod eisiau helpu pobl pan fyddan nhw ei angen fwyaf ond yn ansicr pa un o’r gwasanaethau brys fyddai’n eich siwtio orau?

Bydd ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa mewn lifrai, yn yr heddlu efallai neu yn y Gwasanaeth Ambiwlans, Tân neu’r Lluoedd Arfog. Yn ystod y cwrs, byddwch yn ennill y cymwysterau, y sgiliau a’r cymwyseddau fydd eu hangen i’ch paratoi ar gyfer eich proses recriwtio. Byddwch hefyd yn dysgu am y gyfraith a throseddeg. Efallai y byddwch yn penderfynu defnyddio’r profiad a’r cymwysterau a enillwch i symud ymlaen i astudio cwrs prifysgol.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn nifer o sesiynau hyfforddi ymarferol a chwarae rôl. Efallai cewch ymweld ag un o longau’r Llynges Frenhinol, neu ymarfer gyda Heddlu De Cymru, mynychu dyddiau ‘Look at Life’ gyda Môr-filwyr y Llynges ynghyd ag ymweliadau â gorsafoedd lleol y frigâd dân.

Bydd ymweliadau gan aelodau’r Heddlu, Y Fyddin, Y Gwasanaeth Tân ac eraill yn rhoi cipolwg i chi ar waith y bobl broffesiynol hyn o ddydd i ddydd yn eich dewis faes.

Croeso gan Bennaeth Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau