Y Gymraeg

Derbyniodd Coleg y Cymoedd ei Hysbysiad Cydymffurfiad Terfynol gan Gomisiynydd y Gymraeg ym mis Medi 2017 a oedd yn amlinellu dyletswydd y Coleg i fodloni’r 168 Safon Cymraeg statudol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Hysbysiad Cydymffurfio

Adroddiad Blynyddol 

Canllaw I Lefelau Sgiliau Cymraeg

Cynllun Gweithredu Safonau’r Gymraeg

Monitro Cydymffurfiaeth

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau