Y Gymraeg

Fel Coleg a leolir yng Nghymru, credwn ei bod yn bwysig dathlu ein treftadaeth falch a bod yn rhagweithiol wrth helpu ein dysgwyr i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg- p’un a ydynt yn siaradwyr Cymraeg rhugl neu ond yn gwybod tipyn bach.

Mae gallu siarad Cymraeg yn cael ei werthfawrogi’n fwyfwy fel sgil ychwanegol yn y gweithle, felly gall cadw dy sgiliau Cymraeg fod yn fantais iti wrth wneud cais am swyddi. 

Cymorth i’n Dysgwyr sy’n Siarad Cymraeg

Cymorth i Ddysgwyr nad ydynt yn Siarad Cymraeg

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle