Cyflogwyr

Mae Gwasanaethau Busnes yng Ngholeg y Cymoedd yn rhoi pwyslais cryf ar ymgysylltu â sefydliadau allanol, yn enwedig cyflogwyr, er mwyn datblygu cyfleoedd i greu partneriaeth.

Ar hyn o bryd mae’r Gyfadran yn ymgysylltu â dros 800 o gyflogwyr gan ddarparu hyfforddiant, prentisiaethau a chyfleusterau. Nod datblygu’r partneriaethau hyn yw gwasanaethu anghenion busnesau, cyfoethogi profiadau dysgwyr a datblygu cyfleoedd dilyniant sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth a phrentisiaethau.

Rydym yn gweithio gyda rhai o’r prif gyflogwyr yng Nghymru, yn darparu hyfforddiant i’w prentisiaid yn ogystal â datblygu pecynnau hyfforddiant wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion y diwydiant. Mae ein gwaith gyda chyflogwyr yn seiliedig ar wir bartneriaeth a chydweithio, sy’n agored, yn onest ac yn gwerthuso’n barhaus.

Mae llawer o bartneriaethau wedi’u sefydlu ers dros 20 mlynedd. Mae cyfleoedd partneriaeth newydd wedi’u creu, gan ein caniatáu i dyfu ac ehangu cyfleusterau arbenigol er mwyn cynnig hyfforddiant o’r radd flaenaf mewn canolfannau sydd â’r holl gyfleusterau hanfodol ar gyfer diwydiant.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau