Gyrfaoedd yng Ngholeg y Cymoedd 

Rydym wedi bod yn gwasanaethu ein cymunedau drwy ddarparu cyfleoedd addysg, hyfforddiant a gyrfa ers dros 75 mlynedd. Gyda bron i 800 o staff yn cael eu cyflogi yng Ngholeg y Cymoedd, ni yw un o’r cyflogwyr mwyaf yn Rhondda Cynon Taf a Bwrdeistref Sirol Caerffili. 

Rydym yn angerddol am newid bywydau – gan anelu at wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn ein cymuned a’r byd yr ydym yn rhan ohono. 

Buddion Gweithwyr

Cyflog cystadleuol o fewn y Sector AB

Hawliau gwyliau blynyddol hael

Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol neu Athrawon

Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg

Cyfleoedd gyrfa a datblygiad personol ardderchog

Hyfforddiant am ddim ar gyrsiau a ariennir gan y Coleg

Rhaglen Cymorth Gweithwyr Am Ddim

Mynediad i Dalebau Gofal Plant a Chynlluniau Beicio i’r Gwaith

Darpariaeth iechyd galwedigaethol

Cyfres lawn o bolisïau cyfeillgar i deuluoedd i gefnogi cydbwysedd bywyd a gwaith

Campfeydd ar gampysau Nantgarw ac Ystrad Mynach

Parcio am ddim ar holl gampysau’r Coleg

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau