Gwasanaethau i’r Cyhoedd

Mwynhewch werth am arian rhagorol yn ein Bwytai, Campfeydd Ffitrwydd, Salonau a Meithrinfeydd Dydd. 

Mae gennym gyfleusterau gwych i’n dysgwyr astudio ynddynt. Mae rhai o’r cyfleusterau hyn ar agor i’r cyhoedd gael eu mwynhau, gan ddarparu gwerth am arian a gwasanaeth gwych, yn ogystal â phrofiad gwaith gwerthfawr i’n dysgwyr. 

Bwytai

Mwynhewch bryd o’r radd flaenaf yn un o’n bwytai.

Mae Carriages, Colliery 19, Nant a Scholars i gyd yn cynnig gwerth am arian a bwyd gwych.

Salonau

Mwynhewch foethusrwydd yn un o’n salonau.

Mae pob salon yn cynnig ystod eang o Therapïau Trin Gwallt, Harddwch a Chyflenwol.

Cyfleusterau, Gwasanaethau a Llogi Lleoliadau

Mae gan Goleg y Cymoedd dîm Digwyddiadau penodedig sydd wedi ymrwymo i ddarparu ansawdd a chefnogaeth o’r radd flaenaf a gwerth am arian pan gaiff ei gomisiynu i helpu gwneud eich digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.
Mae gennym amrywiaeth o Ystafelloedd Cynhadledd, Awditoria a chyfleusterau arbenigol ar draws ein pedwar campws: Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach. Gall ein hamrywiaeth eithriadol o leoliadau cyfarfod gynnal rhwng 2 a 190 o gynadleddwyr ac mae pob lleoliad yn hygyrch drwy’r holl brif gysylltiadau trafnidiaeth. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim ym mhob lleoliad.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau