Gwasanaethau i’r Cyhoedd

Mwynhewch werth am arian rhagorol yn ein Bwytai, Campfeydd Ffitrwydd, Salonau a Meithrinfeydd Dydd. 

Mae gennym gyfleusterau gwych i’n dysgwyr astudio ynddynt. Mae rhai o’r cyfleusterau hyn ar agor i’r cyhoedd gael eu mwynhau, gan ddarparu gwerth am arian a gwasanaeth gwych, yn ogystal â phrofiad gwaith gwerthfawr i’n dysgwyr. 

Bwytai

Mwynhewch bryd o’r radd flaenaf yn un o’n bwytai.

Mae Carriages, Colliery 19, Nant a Scholars i gyd yn cynnig gwerth am arian a bwyd gwych.

Salonau

Mwynhewch foethusrwydd yn un o’n salonau.

Mae pob salon yn cynnig ystod eang o Therapïau Trin Gwallt, Harddwch a Chyflenwol.

Meithrinfeydd

Mae cyfleusterau meithrinfa ar gael ar ein campws yn Nantgarw ac Ystrad Mynach.

Mae Meithrinfa Nantgarw yn cael ei weithredu’n breifat gan Acorns Nursery. Gweithredir Meithrinfa Ystrad Mynach gan staff a gyflogir gan y coleg.

Cyfleusterau, Gwasanaethau a Llogi Lleoliadau

Mae gan Goleg y Cymoedd dîm Digwyddiadau penodedig sydd wedi ymrwymo i ddarparu ansawdd a chefnogaeth o’r radd flaenaf a gwerth am arian pan gaiff ei gomisiynu i helpu gwneud eich digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.
Mae gennym amrywiaeth o Ystafelloedd Cynhadledd, Awditoria a chyfleusterau arbenigol ar draws ein pedwar campws: Aberdâr, Nantgarw, y Rhondda ac Ystrad Mynach. Gall ein hamrywiaeth eithriadol o leoliadau cyfarfod gynnal rhwng 2 a 190 o gynadleddwyr ac mae pob lleoliad yn hygyrch drwy’r holl brif gysylltiadau trafnidiaeth. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim ym mhob lleoliad.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau