Gwasanaethau i’r Cyhoedd

Mwynhewch werth am arian rhagorol yn ein Bwytai, Campfeydd Ffitrwydd, Salonau a Meithrinfeydd Dydd. 

Mae gennym gyfleusterau gwych i’n dysgwyr astudio ynddynt. Mae rhai o’r cyfleusterau hyn ar agor i’r cyhoedd gael eu mwynhau, gan ddarparu gwerth am arian a gwasanaeth gwych, yn ogystal â phrofiad gwaith gwerthfawr i’n dysgwyr. 

Bwytai

Mwynhewch bryd o’r radd flaenaf yn un o’n bwytai.

Mae Carriages, Colliery 19, Nant a Scholars i gyd yn cynnig gwerth am arian a bwyd gwych.

Salonau

Mwynhewch foethusrwydd yn un o’n salonau.

Mae pob salon yn cynnig ystod eang o Therapïau Trin Gwallt, Harddwch a Chyflenwol.

Gampfeydd Ffitrwydd

Mae gan Goleg y Cymoedd ystafelloedd ffitrwydd ar gampysau Nantgarw ac Ystrad Mynach a ddefnyddir gan ein dysgwyr Chwaraeon, mae’n cynnwys yr offer cardio a chodi pwysau diweddaraf.

Maent yn agored i ddysgwyr eraill hefyd ar wahanol adegau o’r dydd. Cysylltwch â’r cyfleusterau chwaraeon ar bob campws am ragor o wybodaeth.

Meithrinfeydd

Mae cyfleusterau meithrinfa ar gael ar ein campws yn Nantgarw ac Ystrad Mynach.

Mae Meithrinfa Nantgarw yn cael ei weithredu’n breifat gan Acorns Nursery. Gweithredir Meithrinfa Ystrad Mynach gan staff a gyflogir gan y coleg.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau