Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Lefel A

Mae’r Ganolfan Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd yn cynnig pecyn dysgu a chymorth cyflawn ichi sydd wedi’i deilwra’n arbennig i’ch helpu i gyrraedd eich llawn botensial o ran eich graddau a’r nodau addysgol a gyrfa y gallwch anelu atynt. 

Pam astudio gyda ni?

Amazing facilities
Cyfleusterau Anhygoel

Byddwch yn cael eich addysgu ym moethusrwydd ein Campws Nantgarw gwerth £40 miliwn, sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnwys y cyfarpar diweddaraf

Choice of subjects
Dewis o bynciau


Mae Rhaglen Safon Uwch Coleg y Cymoedd yn cynnig dewis o 20 pwnc Uwch Gyfrannol / Safon Uwch a 7 opsiwn Tystysgrif/Diploma Lefel 3.

Expertise of staff
Arbenigedd staff


Mae ein tiwtoriaid, sy’n arbenigwyr yn eu pwnc, yn ymfalchïo mewn darparu addysg a chyfleoedd dysgu o’r safon uchaf.

Rhesymau Dros Ein Dewis Ni

Dysgwyr – Rhesymau Dros Ein Dewis Ni:

• Ystod eang o opsiynau Safon Uwch (20) a Thystysgrif/Diploma Lefel 3 (7)
• Rhyddid i ddatblygu’n ddysgwr annibynnol
• Cynnig pont ddelfrydol rhwng ysgol ac Addysg Uwch 
• Ehangu’ch gorwelion a chwrdd â phobl newydd
• Adeilad modern a chyfoes gyda chyfleusterau gwych 
• System gynhwysfawr ar gyfer tiwtorialau/cymorth 
• Gweithgareddau all-gyrsiol drwy’r rhaglen cyfoethogi HWB.

Rhieni – Rhesymau Dros Ein Dewis Ni:

• Canlyniadau Safon Uwch rhagorol
• Datblygu a meithrin sgiliau pwysig bywyd sy’n drosglwyddadwy i brifysgol a chyflogaeth
• Hanes o ennill lleoedd ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, ‘Russell Group’ a ‘Sutton 30’
• System gynhwysfawr ar gyfer tiwtorialau/cymorth
• Cyswllt personol gyda phob tiwtor a darlithydd
• Amgylchedd a hinsawdd addysg sy’n addas ar gyfer oedolion

Gwybodaeth Hanfodol

Arddangosfa Canlyniadau 2021

Cyrsiau
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle