--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Adeiladu

Adeiladu yw diwydiant mwyaf y DU gyda 2 filiwn yn gweithio mewn dros 700 o wahanol fathau o swyddi.

Dysgwch grefft neu astudiwch er mwyn bod yn Adeiladwr proffesiynol.

Mae prinder sgiliau yn niwydiant Adeiladu’r DU. Yn ôl Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB) bydd yn rhaid i’r diwydiant ddod o hyd i 157,000 o recriwtiaid newydd erbyn 2021 er mwyn ateb y galw.

Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB)

Rydym yn cynnig y crefftau canlynol: …

Gosod Brics

Cynnal a Chadw Adeiladau

Gwaith Saer ac Asiedydd

Subtitle

Gosod Trydan

Subtitle

Peintio ac Addurno

Plastro

Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Gwaith Plymwr

Swyddi mewn Adeiladu

Byddwch yn dysgu sgiliau, yn cael gwybodaeth ac yn ennill profiad wrth weithio gyda’n tîm o bobl broffesiynol brofiadol a phob un yn grefftwr cymwys.

Cynhelir dosbarthiadau mewn gweithdai arbenigol lle cewch gyfle i ymarfer y sgiliau yr ydych wedi’u dysgu.

Bydd pob cwrs crefft sy’n dechrau ar lefel 1 yn gwrs dilyniant rhaglen tair neu bedair blynedd. Er mwyn ennill cymwyster llawn yn y grefft, bydd yn rhaid ichi gyrraedd safon Lefel 3. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn ennill cymwysterau rheoleiddiol eraill er mwyn bod yn grefftwr cymwys.

Experienced Staff
Staff Profiadol

Byddwch yn dysgu sgiliau, yn cael gwybodaeth ac yn ennill profiad wrth weithio gyda’n tîm o bobl broffesiynol brofiadol a phob un yn grefftwr cymwys.

Specialist Workshops
Gweithdai Arbenigol

Cynhelir dosbarthiadau mewn gweithdai arbenigol lle cewch gyfle i ymarfer y sgiliau yr ydych wedi’u dysgu.

Range of Courses
Ystod y Cyrsiau

Bydd pob cwrs crefft sy’n dechrau ar lefel 1 yn gwrs dilyniant rhaglen tair neu bedair blynedd. Er mwyn ennill cymwyster llawn yn y grefft, bydd yn rhaid ichi gyrraedd safon Lefel 3. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn ennill cymwysterau rheoleiddiol eraill er mwyn bod yn grefftwr cymwys.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau