--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa
Pam Coleg y Cymoedd?

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig ystod eang o gyrsiau llawn a rhan amser o lefel Mynediad i lefel Gradd ynghyd â hyfforddiant Prentisiaethau a Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae ein cyfleusterau heb eu hail. Byddwch yn astudio’ch cwrs yn un o’n pedwar campws, pob un â chyfarpar arbenigol a chyfleusterau hyfforddi a gynlluniwyd yn benodol i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich dewis yrfa. Hefyd, rydym yn darparu ystod o gaffis, bwytai, stiwdios ffitrwydd a lles, salonau gwallt a harddwch i wella eich profiad yn y coleg

Newyddion Diweddaraf
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau