--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Gwyddoniaeth

Oes gennych ddiddordeb mewn pethau gwyddonol? Yna, efallai bydd ein cyrsiau Gwyddoniaeth Gymhwysol yn ddelfrydol i chi – maent yn procio’r meddwl, yn ymarferol a byddant yn eich helpu i ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch sgiliau gwyddonol. Cewch eich paratoi i astudio ymhellach neu ar gyfer gyrfa yn y diwydiant gwyddoniaeth gymhwysol.

Byddwch yn:

• ystyried egwyddorion sylfaenol gwyddoniaeth o safbwynt ymarferol yn ogystal â’r modd y defnyddir gwyddoniaeth mewn diwydiant.
• Gallech astudio meysydd penodol o feysydd Cemeg, Bioleg, Ffiseg a’u cymhwysiad hyd at gymwyseddau gwyddoniaeth ffisegol,
systemau biolegol, gweithio ym myd gwyddoniaeth, anatomeg a ffisioleg, gwyddoniaeth amgylcheddol, planhigion, bwyd a rhifedd
mewn gwyddoniaeth

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau