Sut i Wneud Cais

Cyrsiau 16+, Oedolion ac Addysg Uwch

Gwneud Cais Ar-lein

I wneud cais ar-lein, dilynwch y camau hyn:

 1. Dewch o hyd i’r cwrs rydych am wneud cais amdano drwy chwilio am y cwrs.
  Cliciwch ‘Gwneud cais’ ar dudalen eich cwrs ac o’r fasged ‘Apply Now’.
 2. Byddwch yn cael eich tywys drwodd i’n porth ymgeisio lle gallwch sefydlu eich cyfrif a dechrau eich cais.
 3. Sicrhewch eich bod yn rhoi eich cyfeiriad e-bost yn gywir gan y byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost am eich cais.

Prentisiaeth

Ewch i’n hadran Brentisiaethau lle cewch bopeth sydd ei angen arnoch am Brentisiaethau yng Ngholeg y Cymoedd

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau