--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Trin Gwallt a Harddwch

Mae dros 250,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch yn y DU a’r cyfan er mwyn gwneud i bobl deimlo ac edrych yn dda. A ydych am fod yn un o’r bobl hyn?

Ein staff arbenigol sy’n addysgu ar bob un o’n cyrsiau trin gwallt a harddwch, staff sy’n fedrus iawn ac yn meddu ar brofiad yn y sector. Mae llawer ohonynt wedi berchen ar eu busnes eu hunain yn y gorffennol. Wrth weithio gyda staff arbenigol, cewch brofi ethos ac agwedd broffesiynol.

Gyda phwyslais pendant ar ennill sgiliau ymarferol, creadigol a rhedeg busnes, y sgiliau fydd eu hangen arnoch i weithio mewn sba neu salon, bydd ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant neu ystyried sefydlu eich busnes eich hun. I wella eich sgiliau ymhellach, gyda’n cyrsiau llawn amser bydd disgwyl ichi astudio Rhifedd a Llythrennedd ar lefel y cwrs, sy’n hanfodol er mwyn eich helpu i gyflawni eich potensial mewn gyrfa o’ch dewis.

Cyfleusterau Moethus mewn Sba a Salon

Ar bob campws mae salon llawn o offer o safon y diwydiant. Mae ein salonau ar agor i’r cyhoedd a hynny’n rhoi cyfle ichi weithio mewn salon go iawn.

Mae’r cyrsiau’n ymdrin â Thriniaethau i’r Corff: Micro Sgraffinio’r Croen, Codi a thonio’r Croen (heb fod yn llawdriniaeth), Therapïau ar yr Wyneb ,Tylino’r Corff, Cwyro, Gwasanaethau Gwallt, Codi’r Gwallt a Steilio Gwallt Priodferch, Technegau Permio a Lliwio, Technoleg Ewinedd, popeth sydd ei angen arnoch i wella’ch cyflogadwyedd yn y maes cyffrous hwn sy’n datblygu’n gyflym.

Cyrsiau

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau