--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Teithio a Chriw Gweini mewn Awyren

Croseo Gan Bennaeth Chwaraeon Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r diwydiant teithio a thwristiaeth yn un o’r diwydiannau mwyaf boddhaus a chyffrous yn y byd. Mae pobl am fynd i leoedd egsotig, mynd ar wyliau teuluol neu gynllunio i fynd i ffwrdd gyda phartneriaid a ffrindiau. Nid yw’n syndod bod y diwydiant teithio yn tyfu mor gyflym. Os ydych am fod yn rhan o’r diwydiant bywiog hwn, bydd gennych ddewis eang o yrfaoedd.

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau teithio yng Ngholeg y Cymoedd, gan ddefnyddio cyfleusterau gwych. Mae ein cyrsiau’n ymarferol iawn a chewch gyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau a fydd yn agor lliaws o yrfaoedd ichi. Mae llawer o’n dysgwyr wedi cael gwaith mewn meysydd awyr ac fel aelodau o Griw Gweini Mewn Awyren gyda chwmnïau hedfan mawr fel ‘British Airways’, ‘Easyjet’ a ‘Ryanair’ yn ogystal â fel cynrychiolwyr cwmnïau gwyliau adnabyddus.

Caiff dysgwyr gydag ysfa i deithio y cyfle i gael profiad uniongyrchol o’r gwaith gweini mewn awyren oherwydd ffug gaban a hyrwyddir gan y Coleg gan ei fod yn cynnig profiad hynod o debyg i fod mewn caban awyren. Bydd ein caban teithio ar gampws Ystrad Mynach yn rhoi profiad realistig o weithio ar awyren i’r dysgwyr sy’n ymuno â’r Cwrs Teithio a Gwaith Criw Gweini mewn Awyren. Mae’r caban awyren ffug yn cefnogi elfen ymarferol y cwrs, yn herio dysgwyr i ymdrin â’r sefyllfaoedd go iawn a allai godi ar uchder o 35,000 troedfedd. Gall dysgwyr ddefnyddio chwarae rôl i ddysgu am iechyd a diogelwch teithwyr a sut i ymateb yn briodol mewn argyfwng.

Mae ein cwrs Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o Reoli Twristiaeth, Cynllunio Busnes a Marchnata ynghyd â gwaith cynrychiolwyr gwyliau a chynrychiolwyr plant. Bydd y rhai sy’n dymuno ymuno â Lefel 2 yn dysgu pethau sylfaenol twristiaeth a busnes twristiaeth i’w galluogi i symud ymlaen i’r cwrs Lefel 3 neu i gyflogaeth.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau