Meithrinfeydd

Mae gan Goleg y Cymoedd feithrinfeydd dydd ar gampws Nantgarw a Ystrad Mynach.

Nantgarw

Mae Meithrinfa Acorns yn cael ei rhedeg yn breifat mewn partneriaeth gyda Choleg y Cymoedd ar Gampws Nantgarw.

Mae gan y feithrinfa sydd â 60 o leoedd ardd fawr gydag ardaloedd chwarae agored a dan do er mwyn sicrhau bod plant yn gallu manteisio ar chwarae yn yr awyr agored, waeth beth fo’r tywydd. Tu mewn, mae digon o le yn yr ystafelloedd chwarae helaeth i’r plant gael mannau tawel, i ddefnyddio’u dychymyg ac i archwilio a chwarae gyda theganau ac offer o’r radd flaenaf i’w hysgogi.

Mae Acorns Nantgarw ar agor rhwng 8am a 6pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, yn gofalu am blant rhwng 6 wythnos a 5 oed. Croeso i chi ymweld â’r feithrinfa ar unrhyw adeg neu ffonio ar:  (029) 20 382009 am ragor o wybodaeth.  

Cyfeiriad y wefan: www.acornsnurseries.co.uk
Ffôn: (029) 20 382009

Ystrad Mynach

Mae’r Feithrinfa Ddydd ar Gampws Ystrad Mynach yn cynnig cyfleusterau gofal plant i staff a myfyrwyr y coleg.

Wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i ddarparu gofal i 47 o blant rhwng 10 mis a 5 oed. Mae ein meithrinfa wedi’i hadeiladu’n bwrpasol gydag ardaloedd ar wahân ar gyfer babanod, plant bach a phlant cyn oed ysgol.

Mae ystafelloedd chwarae awyrog llachar a gardd eang yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i’n “Dysgwyr Bach” ffynnu mewn amgylchedd diogel. Caiff y Feithrinfa ei staffio gan weinyddesau meithrin cymwysedig ac mae’n darparu cyfleoedd hyfforddiant ymarferol i fyfyrwyr Gofal Plant y Coleg.

Cynigir lleoedd meithrin (yn amodol ar argaeledd) ar sail y cyntaf i’r felin felly mae ymholiadau cynnar yn hanfodol.

Mae lleoedd â chymhorthdal ar gael i fyfyrwyr cymwys a gellir cael manylion ar sut i wneud cais am gyllid trwy gysylltu â rheolwr y feithrinfa. Unwaith y bydd y cyllid wedi’i gymeradwyo, cynigir lleoedd meithrin, a rhoddir cynlluniau ar waith i gofrestru’ch plentyn yn y feithrinfa.

Ffoniwch Gail ar 01443 814237 neu e-bostiwch gharris@cymoedd.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau