Tîm y Dyfodol

Mae Tîm y Dyfodol yma i’ch cefnogi gyda’ch taith drwy’r coleg a thu hwnt. P’un a hoffech barhau i astudio, dod o hyd i swydd, dechrau prentisiaeth neu hyd yn oed ddechrau eich busnes eich hun, rydym yma i helpu!

Rydym yn cynnal gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn academaidd gan gynnwys Ffair Yrfaoedd i greu cyfleoedd a syniadau. Gallwn eich cefnogi ar sail 1i1 a llawer mwy!


Canolfan Gyflogaeth

Menter

Cystadlaethau Sgiliau

Mae ein gweithgareddau Cyflogaeth a Menter yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru

Tîm y Dyfodol – Atgyfeirio Dysgwyr

Defnyddiwch ein ffurflen ymholiad i gysylltu ag aelod o’n Tîm y Dyfodol (Cyflogaeth / Menter / Prifysgol / AU)

(*) yn dynodi meysydd gofynnol

Nodwch pwy sy'n gwneud yr atgyfeiriad
Dull cyfathrebu, gallwch ddewis mwy nag un dewis
Maes y cymorth sydd ei angen

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau