--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Addysg a hyfforddiant

Mae ein cyrsiau mewn Addysg a Hyfforddiant yn ceisio hyfforddi ar gyfer gwaith ym maes Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET). Mae hyn yn cynnwys addysg bellach; addysg oedolion; hyfforddiant seiliedig ar waith ac addysg gymunedol.

Bydd dysgwyr yn caffael y sgiliau angenrheidiol i weithio fel athro mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol AHO trwy ymgymryd â lleoliadau gwaith yn ogystal â gwaith cwrs. Byddwch yn elwa o’n partneriaethau cryf, yn ogystal â dysgu gan staff addysgu arbenigol a gweithwyr proffesiynol yn y gweithle. Hefyd, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gymwysterau mewn Sgiliau Sylfaenol/Hanfodol i’r rhai a hoffai gefnogi unigolion a grwpiau i fynd i’r afael â materion Sgiliau Sylfaenol. Sgiliau Sylfaenol yw’r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Saesneg a defnyddio Mathemateg ar lefel sy’n angenrheidiol i weithredu a symud ymlaen yn y gwaith ac yn y gymdeithas yn gyffredinol.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau