Cyrsiau Masnachol

Pwy all gael mynediad at gyrsiau masnachol?

Mae Gwasanaethau Busnes yng Ngholeg y Cymoedd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu hanfodol i unigolion a sefydliadau, gyda chyfraddau llwyddiant rhagorol.

Mae ein cyrsiau masnachol yn agored i unigolion ac aelodau staff busnesau. Rydym yn derbyn archebion grŵp ar gyfer ein cyrsiau masnachol a gallwn gynnig dyddiadau cwrs pwrpasol ar gyfer archebion grŵp (yn dibynnu ar niferoedd y grŵp).

Sut alla i gofrestru ar gwrs masnachol?

Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i gofrestru ar eich cwrs dewisol, ar 01443 663128 neu bis@cymoedd.ac.uk.

Mae dolen uniongyrchol ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer ein cyrsiau AAT, CIPD a Chwnsela.

Cyrsiau masnachol sydd ar gael

Mae’r holl gyrsiau masnachol sydd ar gael i’w gweld o dan eu sector perthnasol isod – Cliciwch ar y sector o’ch dewis i weld ein cyrsiau sydd ar gael. Os na allwch ddod o hyd i’ch dewis gwrs, cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.


Cyfrifeg a Chyllid
Cyfres Hyfforddi CIPD
Sgiliau Cyfrifiadurol a Chodio
Adeiladwaith
Cwnsela
Addysg a Gwaith Chwarae
Trydanol
Diogelwch Tân
Iechyd a Diogelwch
Lletygarwch
Cyfres Hyfforddi ILM
Archwilio ISO


Mae’r holl gyrsiau a restrir uchod ar gael drwy ReAct+ – Siaradwch â’ch Cynghorydd Gyrfa i ddechrau eich cais ReAct+ ar gyfer y cwrs o’ch dewis, byddwn wedyn yn gweithio gyda chi a Gyrfa Cymru i gwblhau eich cais i’ch cofrestru ar gwrs o’ch dewis. Mae rhagor o wybodaeth am broses ymgeisio ReAct+ ar gael ar ein tudalen ReAct+ a hefyd ar wefan Gyrfa Cymru.


Os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, siaradwch ag aelod o’r tîm am ragor o gefnogaeth. Ewch i’n tudalennau Cyfrif Dysgu Personol i gael rhagor o wybodaeth am gyllid PLA, cyrsiau sydd ar gael drwy’r cyllid ac i ddechrau eich cais am gyllid.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau