--->
Chwilio Am Gwrs
Chwilio Am Gwrs:
Maes Pwnc
Any
Lefelau A
Mynediad i Addysg Uwch
Modurol
Busnes
Astudiaethau Gofal a Phlentyndod
Arlwyo a Lletygarwch
Cyfrifiadura a TG
Adeiladu
Celfyddydau Creadigol
Addysg a hyfforddiant
Peirianneg ac Electroneg
Dysgu Sylfaenol
Trin Gwallt a Harddwch
Sgiliau Byw'n Annibynnol
Ieithoedd a Sgiliau
Gwasanaethau Cyhoeddus
Gwyddoniaeth
Chwaraeon
Teithio
Chwilio am yrfa

Dysgwyr sy’n Oedolion

Nid yw dysgu’n dod i ben yn yr ysgol. Yng Ngholeg y Cymoedd mae gennym amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion

Cyrsiau a gynlluniwyd ar gyfer y rhai:-

Ceisio cael cymwysterau i symud i yrfa newydd

Eisiau uwchsgilio i gael dyrchafiad>

Eisiau dosbarth hamdden

Rydym yn cynnig ystod wych o gyrsiau ar draws ein 4 campws, pob un yn cael ei addysgu yn ein cyfleusterau rhagorol gan diwtoriaid arbenigol.

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau