Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus e.e. y gwasanaeth ambiwlans, tân ac achub a gwasanaethau carchar yn ogystal â’r Llynges, Y Môr-filwyr Brenhinol, Y Fyddin a’r Awyrlu


Mae Diploma Lefel 2 yn darparu cyfle i chi ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, priodweddau ac agweddau personol sy’n hanfodol i lwyddo yn eich gwaith.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis Gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai, Gwella Iechyd a Ffitrwydd er mwyn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn ogystal â’r unedau hyn, byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCH.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 1 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- D mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Rhaid hefyd cael geirda boddhaol.


Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, rhaid i chi gwblhau ystod o asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol. Asesir sgiliau ymarferol, asesir drwy holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Byddwch yn derbyn adborth drwy gydol y cwrs. Mae angen i chi fod wedi’ch paratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd rheolaidd a gweithgareddau awyr agored sy’n rhan o asesiad eich cwrs.Bydd rhaid i chi hefyd gwblhau arholiadau sy’n cael eu marcio’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus ac ennill gradd rhagoriaeth, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus ac ennill gradd rhagoriaeth, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Nodiadau Pellach

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:01F205NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau