Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Diploma Lefel 2 mewn Busnes

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn busnes a sut mae'n gweithredu. Mae'r cwrs Busnes Lefel 2 BTEC yn rhoi cipolwg i chi ar y byd gwaith yn ogystal ag ennill cymhwyster sy'n cyfateb i TGAU.


. Bydd yn eich galluogi i ennill ystod o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn uchel eu parch yn ogystal â gwybodaeth am y pynciau busnes craidd.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau a fydd yn rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i chi o egwyddorion gweithio mewn rôl fusnes.


Byddwch yn astudio 5 uned orfodol a 6 uned ddewisol a ddewisir gan dîm y cwrs yn seiliedig ar ofynion ac anghenion y diwydiant. Mae unedau'n ymdrin ag ystod o bynciau busnes gan gynnwys: Menter, brandio, marchnata, cyllid, gwasanaeth cwsmeriaid, recriwtio, busnes ar-lein a rheoli. Hefyd, byddwch yn astudio unedau opsiynol gan gynnwys Cyfathrebu Llafar a Di-eiriau mewn Cyd-destunau Busnes, Cyfathrebu Busnes drwy Ddogfennaeth, Busnes Ar-lein a Chysylltiadau Cwsmer mewn Busnes.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu Lefel 1 mewn Busnes neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig.


Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfnod hwn cewch eich asesu mewn llythrennedd a rhifedd i sefydlu unrhyw gymorth sydd ei angen.

Asesiad

Mae'r asesiad yn bennaf trwy asesiadau mewnol ar ffurf aseiniadau a gwaith ymarferol gyda rhai asesiadau ac arholiadau a reolir yn allanol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gymhwyster Busnes Lefel 3, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:15F209NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau