Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Diploma Lefel 2 mewn Busnes

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn astudio gweinyddu busnes. Bydd yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen i symud ymlaen i brentisiaeth gweinyddu busnes neu swydd berthnasol i weinyddu busnes


Bydd hefyd yn eich galluogi i gaffael ystod o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy y mae gan gyflogwyr feddwl mawr ohonyn nhw megis; cynllunio, ymchwilio, dadansoddi, cydweithio ag eraill a chyfathrebu effeithiol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau a fydd yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth ichi o egwyddorion gweithio mewn rôl weinyddol.


Byddwch yn astudio 5 uned orfodol (Dibenion Busnes, Sefydliadau Busnes, Darogan Ariannol ar gyfer Busnes, Pobl mewn Sefydliadau a’r Cynllun Marchnata).
Hefyd, byddwch yn astudio unedau opsiynol gan gynnwys Cyfathrebu Llafar a Di-eiriau mewn Cyd-destunau Busnes, Cyfathrebu Busnes drwy Ddogfennaeth, Busnes Ar-lein a Chysylltiadau Cwsmer mewn Busnes.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch angen 4 TGAU graddau A *-D gan gynnwys Saesneg a mathemateg neu lefel 1 mewn astudiaethau busnes neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig.


Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth.

Asesiad

Asesir eich gwaith yn fewnol gan aseswyr y coleg staff sicrhau ansawdd a’r gwaith yn cael ei safoni'n allanol gan safonwyr RhCA

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs cymhwyster Lefel 3 Busnes Technegol, i brentisiaeth neu i gyflogaeth.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 2
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:15F209NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle