Prentisiaethau

Prentisiaethau gyda Choleg y Cymoedd

Mae Coleg y Cymoedd yn darparu ystod eang o Raglenni Prentisiaeth ar draws ystod o sectorau a meysydd galwedigaethol:  

Manteision i’ch busnes?

 • Dull dewisol o recriwtio yn yr economi gyfoes
 • Cydnabyddir fel llwybr i Addysg Uwch a swyddi lefel uchel
 • Mae’n rheoli ‘Gweithlu sy’n Heneiddio’ a sicrhau’r genhedlaeth nesaf o weithwyr Profiadol a Chymwys
 • Mae’n mynd i’r afael â’r bwlch arfaethedig mewn sgiliau o fewn sefydliadau
 • Gallu siapio gweithlu’r dyfodol, moeseg, agweddau/credoau ‘Dull eich Hun’ y cwmni.

Manteision i Brentisiaid:

 • Derbyn hyfforddiant o’r ansawdd uchaf
 • Datblygu eich sgiliau
 • Ennill cymwysterau wrth ennill cyflog
 • Gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill sgiliau sy’n benodol i’r swydd

Pam dewis Coleg y Cymoedd?

 • Rydyn ni’n cael ein cydnabod gan Lywodraeth Cymru am ymateb i ofynion y farchnad waith leol. Ymhlith yr esiamplau mae Datblygu Gwaith Rheilffyrdd a Darpariaeth Rhannu Prentisiaethau
 • Rydyn ni’n cael ein cydnabod gan gyflogwyr am ymateb yn frwd i’w gofynion gyda’n darpariaeth o gymwysterau wedi eu teilwra
 • Mae gennym bortffolio cymwysterau arwyddocaol ar gyfer pob math o ofynion hyfforddi
 • – rhai wedi eu hariannu neu sydd ar gael yn fasnachol
 • Mae gennym staff profiadol a chymwys yn eu diwydiannau eu hunain
 • Rydyn ni’n cael ein cydnabod gan Lywodraeth Cymru am gyflenwi gydag ansawdd ac am
 • ganlyniadau yn benodol mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu
 • Cyfraddau llwyddo ardderchog ar raglenni o bob lefel.

Pa gymorth y gallwn ei gynnig?

 • Datblygu’r mecanweithiau
 • Prosesau a gweithdrefnau cymorth cywir
 • Recriwtio a Dethol
 • Monitro a Gwerthuso
 • Mynediad at raglenni wedi’u hariannu’n llawn

 • Adolygu Perfformiad Dysgwyr
 • Learner Performance Review
 • Fforwm Cyflogwyr.
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
 • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau