Yn ôl

Pam gweithio i ni

Wrth weithio yng Ngholeg y Cymoedd, gallwch ddisgwyl derbyn y buddion canlynol: -

- Cyflog cystadleuol yn y Sector AB

- Gwyliau blynyddol hael

- Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Gynllun Pensiwn Athrawon

- Cyfleoedd gyrfa a datblygiad personol ardderchog

- Hyfforddiant am ddim ar gyrsiau a ariennir gan y Coleg

- Cyfle i ddysgu Cymraeg

- Rhaglen Cymorth i Weithwyr sy’n rhad ac am ddim

- Mynediad i Dalebau Gofal Plant a Chynlluniau Beicio i'r Gwaith

- Darpariaeth iechyd galwedigaethol

- Cyfres lawn o bolisïau sy’n gyfeillgar i'r teulu er mwyn cefnogi cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd

- Campfeydd yng nghampysau Nantgarw ac Ystrad Mynach

- Parcio am ddim ym mhob campws

IIPStonewall   WorkingForward

TimeToChange   DisabilityConfident

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa