Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed sy’n dymuno cael gyrfa yn y sector gwasanaethau cyhoeddus

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis Gyrfa yn y Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwella Iechyd a Ffitrwydd er mwyn gweithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai, Sgiliau Personol ar gyfer y Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwaith Ymarferol Tîm ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus a Darllen Map gan Ddefnyddio Mapiau Ordnans.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Fynediad 3 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Byddwch angen geirda boddhaol. Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, rhaid i chi gwblhau asesiadau mewnol ymhob uned. Asesir sgiliau ymarferol, asesir drwy holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Asesir pob uned a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen.

Cod cwrs

01F105NA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus.

Potential Careers

Career Info

 • Senior police officer

  Average salary: £55,517

 • National government administrative occupation

  Average salary: £21,080

 • Public services associate professional

  Average salary: £26,774

 • Prison service officer (below principal officer)

  Average salary: £21,587

 • Fire service officer (watch manager or below)

  Average salary: £29,075

 • Police officer (sergeant or below)

  Average salary: £35,159

Description

Senior police officers plan, organise, direct and co-ordinate the resources and activities of a specific geographical or functional area of generalised or specialised police work. Senior officers of the British Transport Police direct the specialised police service for the railway network across Britain.

Entry Requirements

Promotion to the rank of inspector can be by qualifying examination. There are no qualifying examinations to ranks above inspector; promotion is by selection only. There are accelerated promotion schemes available. All police forces have age restrictions and medical requirements.

£33,462
£55,517
£95,004

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa