Sgiliau Sylfaen mewn Lletygarwch ac Arlwyo Mynediad 3

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i wella'ch sgiliau gwaith drwy'r cwricwlwm lletygarwch ac arlwyo. Byddwch hefyd yn trafod hylendid bwyd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Drwy ddilyn y cwricwlwm lletygarwch ac arlwyo byddwch yn astudio o fewn amgylchedd waith realistig.

Byddwch yn astudio: Cyflwyniad i Hylendid Bwyd ac Ymarfer Diogel, Datblygu Sgiliau Paratoi Bwyd a Choginio, a Sgiliau Datblygu Gwasanaethau Bwyd.

Bydd cymwysterau ychwanegol yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd, ynghyd â Thystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Dylech fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd a byddwch yn gweithio ar gyfer cymwysterau Lefel M3 (E3).

Cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad, a chynhelir asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd i ganfod os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Caiff eich gwaith ei asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys portffolios ac aseiniadau ysgrifenedig.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Purchase of Uniform is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

ISFE08RA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech fod yn symud ymlaen i gyrsiau eraill lefel uwch neu i swydd.

Potential Careers

Career Info

 • Hotel or accommodation manager/proprietor

  Average salary: £14,567

 • Restaurant or catering establishment manager/proprietor

  Average salary: £17,979

 • Publican or manager of licensed premises

  Average salary: £19,637

 • Chef

  Average salary: £15,113

 • Cook

  Average salary: £16,575

 • Catering or bar manager

  Average salary: £18,584

Description

Job holders in this unit group plan, organise, direct and co-ordinate the activities and resources of hotels, hostels, lodging homes, holiday camps, holiday flats and chalets, and organise the domestic, catering, and entertainment facilities on passenger ships.

Entry Requirements

Entry is possible with a variety of academic qualifications and/or relevant experience. Candidates for these usually require a BTEC/SQA award, a degree or equivalent qualification, or a professional qualification. Off- and on-the-job training is provided and large hotel chains normally offer management trainee schemes. NVQs/SVQs in management for hospitality, leisure and tourism are available at Levels 3 and 4.

£10,335
£14,567
£26,949

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa