Lefel 2 Gwaith Barbwr

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cymhwyster hwn mewn Gwaith Barbwr yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol yn y meysydd canlynol; y gelfyddyd greadigol o dorri gwallt dynion; y gwaith arbenigol o dorri blew wyneb, sut i shampwo a chyflyru’n effeithiol neu wasanaethau steilio patrymu gwallt ar gyfer cwsmeriaid a sut i gynnig gwasanaeth ymgynghori ar gyfer cwsmeriaid.

Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datlbygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uchel o allu i’ch galluogi i gynnig eich gwasanaethau salon eich hun. .

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion proffesiwn y Barbwr, tra’n eich paratoi ymhellach ar gyfer gyrfa o fewn y sector hwn sef:

Gwasanaethau tylino’r pen neu Batrymu’r Gwallt (a dibynnu ar y campws), Technegau traddodiadol a modern gwaith barbwr, yr ymarferol a’r theori, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A* - D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster cwrs sgiliau sector Lefel 1

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau I asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a phortffolio Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

7BF205NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Gwaith Barbwr Lefel 3, Trin Gwallt Lefel 2 a 3.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa