Gradd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cychwyn (w/c): 16/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer dysgwyr yn meddu ar wybodaeth sylfaenol gadarn o Gyfrifiadureg neu Dechnoleg Gwybodaeth ac sy’n dymuno symud ymlaen i waith cyflogedig yn y meysydd hyn neu symud ymlaen i gwrs gradd perthnasol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio pob agwedd o TGCh o fas data i ddatblygu gwefan, Datblygu Cymysioadau Buisnes i Gysyniadau Rhwydweithio . Yn ystod yr ail flwyddyn byddwch yn astudio rhan fawr o’r cwrs yn y gweithle felly gellir teilwra’r cwrs i gwrdd â’ch dyheadau gyrfaol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen TGAU graddau A*- C mewn Mathemateg a Saesneg a 120 o bwyntiau ar Lefel A neu gyfwerth BTEC neu brofiad helaeth.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Caiff y cwrs ei gyflwyno drwy gymysgedd o ddarlithoedd traddodiadol a sesiynau ymarferol. Bydd rhai modiwlau ar gael ar-lein. Ym mhob modiwl bydd aseiniadau’n cael eu hasesu a bydd arholiad ar ddiwedd rhai ohonyn nhw.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

06F403YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu rhoi’ch gwybodaeth ar waith yn y gweithle. Mae pwyslais cryf ar yr ochr ymarferol a bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes dylunio a datblygu cymwysiadau cyfrifiadurol, cymorth a hyfforddiant i ddefnyddwyr, gyrfa mewn sefydliadau masnachol a chwmnïau meddalwedd. Gallwch hefyd symud ymlaen i gwrs gradd perthnasol. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn derbyn dyfarniad Prifysgol De Cymru.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa