Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae‘r cwrs hwn yn darparu’r hyfforddiant o’r safon uchaf sydd ei angen arnoch i gychwyn gweithio gyda phlant. Treulir amser yn y coleg ac mewn nifer o leoliadau gwaith priodol er mwyn ennill profiad.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau a fydd yn cynnwys ystyried datblygiad plentyn o’i eni hyd at 19 oed, yn ogystal â chynllunio a chynnal gweithgareddau gyda phlant.

Yn ystod y flwyddyn cewch brofiad gorfodol o hyfforddiant ymarferol ar leoliad gwaith gyda phlant o fewn ystod oedran pethnasol. Yn ychwanegol i’r unedau hyn, byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol Bywyd a gwaith, Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Bagloriaeth Genedlaethol Cymru..

Gofynion Mynediad

3 GCSE’s at Grade C or above to include Maths or English. Alternative equivalent qualifications can be discussed at interview

Gall ymgeiswyr gyda'r profiad perthnasol, sydd heb y cymwysterau academaidd, gael eu hystyried.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ddefnyddio ystod o ddulliau tn y coleg ac ar brofiad gwaith

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F202AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais am ddyfarniadau eraill CACHE neu gyflogaeth ym maes Gofal Plant ac Addysg dan oruchwyliaeth megis ysgol gynradd ac ysgol feithrin, meithrinfa ddydd, cartref preifat, cylch chwarae, gwarchod plant, canolfan deuluol, crèche ac ym maes Addysg Arbennig.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.