Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 1 mewn Peirianneg

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs VRQ (cymhwyster perthynol i alwedigaeth) yn canolbwyntio ar agweddau ymarferol o Beirianneg. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau yn seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a galwadau realistig y gweithle.

Byddwch hefyd yn astudio unedau o gwrs Diploma NVQ mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg ar lefel briodol. Ochr yn ochr â’r cwrs hwn byddwch yn astudio Bagloriaeth Cymru: Sgiliau lefel 1 ar gyfer Gwaith a Bywyd, Sgiliau Hanfodol Cymru ar lefel 1 neu uwch mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar gyfer Tystysgrif VRQ byddwch yn astudio’r unedau canlynol:

• Deall gweithio mewn peirianneg • Deall gosod trydan • Deall y mathemateg a’r gwyddoniaeth sylfaenol a ddefnyddir mewn peirianneg. • Deall deunyddiau peirianneg peiriannu • Deall dyluniad peirianegol

Ar gyfer Tystysgrif NVQ mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg byddwch yn astudio rhai neu’r cyfan o’r unedau canlynol: • Gwneud cydrannau gan ddefnyddio offer a thechnegau llaw • Defnyddio turnau ar gyfer gwaith turnio • Defnyddio peiriannu melino

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus. Mae Bagloriaeth Cymru hefyd yn cynnwys elfen o brosiect y gellir ei seilio ar eich maes astudiaeth galwedigaethol. Bydd y cymwysterau Sgiliau Hanfodol y byddwch yn eu cyflawni yn ategu pob rhan o’r rhaglen.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E neu Lefel Mynediad 3 Llythrennedd a Rhifedd a chymhwyster Lefel Sylfaen.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau gan gynnwys prosiectau ymarferol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith cwrs. Caiff eich portffolio ei raddio ar ddiwedd y cwrs. Bydd rhaid i chi hefyd gwblhau arholiad ar-lein a osodwyd gan y corff dyfarnu.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

You will be required to purchase overalls and steel toe capped boots. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F101RB

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 2 VRQ mewn Peirianneg neu gwrs Lefel 2 Tystysgrif Estynedig/Diploma mewn Peirianneg, ond mae'n amodol ar fwrdd dyfarnu a chyfweliad.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.