Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Diploma Lefel 2 mewn Technoleg Cynnal a Chadwr Ysgafn ac Atgyweirio

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn bennaf ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 1 ac yn dymuno gyrfa ym maes moduron.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs galwedigaethol hwn yn galluogi dysgwyr i adeiladu ar y wybodaeth sydd ganddyn nhw eisoes ac mae’n defnyddio cyfuniad o theori a’r ymarferol i astudio nifer o fodiwlau yn cynnwys:

• Gwasanaeth ar gyfer Cerbyd Modur • Injan Cerbyd Modur; Systemau Mecanyddol, Iro ac Oeri • Tanwydd Cerbyd Modur, Systemau Tanio, Awyru a’r Egsôst • Trawsyriant Cerbyd Modur • Unedau Siasi Cerbyd Modur • Trydanwaith Cerbyd Modur

Hefyd bydd y cwrs yn cynnwys Sgiliau Hanfodol a Bagloriaeth Cymru.

Mae’r addysgu’n digwydd yn ein gweithdai modern, llawn offer ar y safle a chewch eich addysgu gan diwtoriaid profiadol a chymwys iawn.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A* - D gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth neu Lefel 1 gyda'r detholiad priodol o unedau.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy gyfuniad o ddulliau asesu gan gynnwys portffolio o waith yn y gweithle y byddwch wedi’i ddatblygu drwy gydol y flwyddyn a phrofion gwybodaeth ar-lein (GOLA) ar ddiwedd pob uned.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

04F203HA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Mân Gynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbyd Modur a/neu chwilio am waith cyflogedig.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa