Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o waith plymwr er mwyn darparu sail i yrfa o fewn y diwydiant. Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i chi wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i gael gwaith yn y diwydiant. Mae’r cymhwyster yn cydnabod eich bod yn gwybod y gwaith ac yn profi’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael.

Ynghyd â’r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru sy’n gyfwerth ag 1 Lefel A. Oherwydd strwythur y cwrs, ac ar ôl ei gwblhau, byddwch yn gadael y Coleg gyda 2 gymhwyster cyfwerth â 3 lefel A a fydd yn gwella’ch siawns o gael swydd yn y dyfodol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio 11 uned a fydd yn cynnwys: Diogelwch, Egwyddorion a Phrosesau Gwaith Plymio, Systemau Dwr Oer a Phoeth, Glanweithdra; Gwres Canolog; Cyflenwad Trydan; Haenau Plwm ac Ymwybyddiaeth o’r Amgylchedd a Pherthynas Waith.

Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi theori ac ymarferol yn y gweithdy. Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru. Ar gyfer Bagloriaeth Cymru, byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus

For the Welsh Baccalaureate you will explore a wide range of areas including how Wales 'fits in' with Europe and the rest of the world, the health of the nation and how to be enterprising.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gwblhau lefel 1 yn llwyddiannus mewn plymwr a chwblhau prawf mynediad

Cewch gyfweliad ffurfiol ac ymgymryd ag asesiad cychwynnol a ddyfeisiwyd gan y coleg mewn llythrennedd a rhifedd.

Asesiad

Cewch brofion ymarferol a phrawf gwybodaeth o’r gwaith ymhob uned yn ogystal â phrofion a osodir yn allanol a’u marcio’n fewnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F207NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i gwrs Tystysgrif Lefel 3 mewn gwaith Plymwr a gwaith yn y dyfodol ym maes gwaith plymwr.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.