Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu i chi ddatblygu ymhellach y sgiliau enillwyd ar y rhaglen Diploma Lefel 1. Mae'n darparu rhagor o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i ddeall a chymhwyso sgiliau gosod brics ac yn dilyn fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn gwneud tasgau ymarferol i gael sgiliau a gwybodaeth yn y meysydd canlynol: Gwybodaeth sy'n sail i osod brics a blociau; codi a gosod allan adeiledd sylfaenol; gwaith brics nodwedd, codi a thynnu lawr llwyfannau gwaith; storio adnoddau'n barod at waith ac arferion gwaith effeithlon

Byddwch hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol ar Lefel 2 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru.

Gofynion Mynediad

Bydd angen cymhwyster Lefel 1 mewn gwaith Brics. Caiff profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth eu hystyried hefyd

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o dasgau ymarferol, prosiectau ac aseiniadau ysgrifenedig, a chyflwyno portffolio o dystiolaeth. Bydd profion diwedd uned yn cael eu cwblhau ar-lein ynghyd ag arholiad allanol ar-lein fydd yn cael ei gynnal tua diwedd y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F202AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i raglen NVQ Lefel 2 fel prentis neu hyfforddai i fod yn grefftwr cymwysedig.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.