Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (cyfunol) UG a A2

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio a’ch difyrru a’ch helpu i ddeall y dylanwadau fu ar etifeddiaeth yr iaith Saesneg. Cewch eich annog hefyd i ymateb yn greadigol a deallus i brif ‘genres’ llenyddol megis barddoniaeth, rhyddiaith a drama ac ystod o destunau an-llenyddol.

Cewch gyfarwyddyd pa lyfrau i’w darllen a’ch annog hefyd i ddarllen yn eich amser hamdden. Byddwch yn dysgu dadansoddi sut mae Saesneg llafar yn cael ei chynrychioli mewn cyd-destunau llenyddol ac an-llenyddol. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall sut mae iaith yn gweithredu fel cyfrwng cyfathrebu a’ch helpu i wella’ch sgiliau eich hunan i ddadansoddi a’ch sgiliau hunan-fynegiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar gyfer Lefel UG, byddwch yn astudio: Detholiad o farddoniaeth wedi ei ddewis gan CBAC, Sut i gynhyrchu ysgrifennu creadigol effeithiol, Dadansoddiad manwl o destun ysgrifenedig a Drama a thestunau an-llenyddol.

Ar gyfer Lefel A2 byddwch yn astudio: Drama gan Shakespeare, rhyddiaith o restr rhagnodedig, astudiaeth 'genre' critigol a chreadigol a dadansoddiad cymharol o destun heb ei weld o'r blaen, a bydd un o'r rhain mewn iaith lafar.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A * - C yn cynnwys gradd B yn y Gymraeg/Saesneg.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Ar Lefel UG cewch eich asesu mewn 2 arholiad (Pob un yn 20% o'r cymhwyster). Ar Lefel A2 cewch eich asesu mewn 2 arholiad. (Pob un yn 20% o'r cymhwyster). A hefyd, gwaith cwrs: 2500-3000 gair yn seiliedig ar astudiaeth gritigol a chyson o 'genre ' rhyddiaith a darn o ysgrifennu creadigol perthynol wedi ei gysylltu â'r 'genre' astudiwyd ar gyfer Adran A (20% o'r cymhwyster).

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Notes

This subject is part of the full time A level Programme. To apply for this subject you need to apply for the A Level or Combined Programme A Level Programme - You will need to choose 3 or 4 AS Levels to study the A Level Programme Combined Programme - You will need to choose 1 or 2 AS Levels combined with a vocational option. Vocational options include: Applied Science, IT, Business, Criminology, Law, Sports and Exercise Sciences, or Health and Social Care.

Compatible subjects include: Drama, History. Media, Film, Art, Photography, Religious Studies, Psychology

Cod cwrs

GEF309NL

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i brifysgol a chael cynnig lle i astudio amrywiaeth o bynciau a gyflwynwyd yn Lefel A mewn mwy o ddyfnder ar lefel gradd. Gallech hefyd symud ymlaen i brentisiaeth neu i gyflogaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.