Adeiladwaith ac Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs ar gyfer y rhai a hoffai ddilyn gyrfa ym maes technegol a phroffesiynol y diwydiant adeiladu, er enghraifft: Lluniadu pensaernïol, Cynnal a chadw adeiladau a syrfeo, Mesur Meintiau, Rheoli Safle a Pheirianneg Sifil.

Cewch eich cyflwyno i’r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu a fydd yn eich galluogi i ddewis eich maes yn y diwydiant a hefyd os ydych eisoes yn cael eich cyflogi.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ym mlwyddyn 1, byddwch yn astudio:

Mathemateg Gwyddoniaeth & Deunyddiau Technoleg Adeiladu Drwy hyn, byddwch yn dod i ddeall egwyddorion gwyddonol dylunio a chodi adeiladau. Byddwch yn dysgu am y gwahanol fathau o sylfeini a ddefnyddir a ffurfiau gwahanol i dai.

Ym mlwyddyn 2 byddwch yn astudio:

Iechyd a Diogelwch Adeiladu Cynaliadwy Dylunio a Thechnoleg Adeiladu Bydd hyn yn dangos sut mae adeiladu yn rhyngweithio gyda’r amgylchedd naturiol, sut mae’r broses ddylunio’n cael eu threfnu a byddwch yn datblygu sgiliau lluniadu technegol drwy ddylunio ty.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU Gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith

Asesiad

Gwaith cwrs drwy gydol y flwyddyn

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

GEF365NU

Dilyniant Gyrfa

  • Pensaernïaeth Peirianneg Sifil Gwasanaeth Mesur Meintiau Gwasanaeth Mesur Tir Peirianneg Strwythurol Arolygydd Adeiladau Rheoli Adeiladau Technoleg Pensaernïaeth
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa