Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer dysgwyr profiadol neu’r rhai sy’n meddu ar gymhwyster Lefel 2 mewn Trin Gwallt, ar gyfer gyrfa mewn proffesiwn cyffrous gyda’r ffocws ar gwsmeriaid.

Mae’r cwrs yn cynnwys pob agwedd o uwch wasanaethau ymarferol trin gwallt. Bydd y wybodaeth greiddiol sylfaenol yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth ymhob maes o’r proffesiwn. Mae’r cwrs hefyd ar gyfer steilyddion, technegwyr trin gwallt a rheolwr salon.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae'r cymhwyster yn cynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen i weithio'n effeithiol fel uwch-drinydd/uwch-steilydd gwalltiau gan gynnwys: iechyd a diogelwch, ymgynghori â'r cleient, torri o safon uwch, steilio, technegau lliwio a gwerthu cynnyrch a gwasanaethau i gleientiaid

Mae'r unedau hyn i gyd yn rhai gorfodol. Bydd y dysgwyr hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sgiliau drwy ddewis nifer o unedau opsiynol arbenigol sydd yn cynnwys: cywiro lliw gwallt a steilio gwallt priodferch.

Byddwch yn astudio: y gelfyddyd greadigol o dorri gwallt merched, sgil artistig lliwio gwallt; deheurwydd dychmygus steilio ac addurno gwallt, a sut i ddarparu help ymgynghorol effeithiol ar gyfer cydweithwyr.

Er mwyn datblygu’ch sgiliau ymhellach cewch gyfle i astudio trin gwallt ar gyfer priodas ac uned dechnegol ar gywiro lliw

Gofynion Mynediad

Bydd agen Diploma Lefel 2 neu gyfwerth mewn Trin Gwallt. Caiff trinwyr gwallt profiadol eu hystyried hefyd.

Bydd angen i chi hefyd gael eich asesu mewn llythrennedd a rhifedd i sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau a fydd yn cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio ar-lein, tystiolaeth theori a gwaith aseiniad. Mae arholiadau allanol ar-lein a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £22). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7BF301NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon, gallwch chwilio am waith fel steilydd gwallt, addysgwr ar gyfer gwneuthurwyr, arddangosydd, gwaith arddangosfeydd a theledu, arbenigydd mewn lliwio gwallt neu fel technegydd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa