Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwallt Theatrig, Celfyddyd Colur ac Effeithiau Arbennig Theatrig

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu ystod eang o sgiliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen ymhellach i gymhwyster lefel 3 mewn gwallt, colur a effeithiau arbennig y cyfryngau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys:

• Rhoi Colur • Celfyddyd Gwallt • Egwyddorion ymchwilio, cynllunio ac arddangos dyluniadau. • Celfyddyd colur creadigol

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A * -D (mae'n rhaid iddynt gynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg) NEU gymhwyster Lefel 1 priodol ar radd Teilyngdod neu‘n uwch gyda llythrennedd a rhifedd SHC ar Lefel 1 neu’n uwch. Cyfweliad ar ôl ichi wneud cais.

Asesiad

Rhaid i fyfyrwyr gael eu hasesu o dan amodau arholiad yn ogystal ag asesu parhaus ar gyfer gwaith cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

7BF220NA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae'r cwrs yn cynnig cyfleoedd dilyniant i Ddiploma lefel 3 mewn Colur yng Nghyfryngau’r Celfyddydau Cynhyrchu. Hefyd, rydym yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen i Addysg Uwch yng Ngholeg y Cymoedd trwy’r HND lefel 4/5 yn y Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol (Llwybr Colur) a’r BA (Anrh) Teledu a Ffilm lefel 6: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig (Blwyddyn Atodol). Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli drwy'r sector Creadigol (Teledu a Ffilm) sy'n ehangu yn Ne Cymru.

Potential Careers

Career Info

  • Arts officer, producer or director

    Average salary: £28,685

  • Photographer, audio-visual or broadcasting equipment operator

    Average salary: £20,982

Description

Arts officers, producers and directors assume creative, financial and organisational responsibilities in the production and direction of television and radio programmes, films, stage presentations, content for other media, and the promotion and exhibition of other creative activities.

Entry Requirements

Entry can be via academic qualifications, BTEC/SQA awards, diplomas or degrees in sector-relevant subjects. Apprenticeships are available at NVQ Levels 2 and 3 in some areas.

£17,901
£28,685
£49,589

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa