Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwallt Theatrig, Celfyddyd Colur ac Effeithiau Arbennig Theatrig

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu ystod eang o sgiliau a thechnegau a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen ymhellach i gymhwyster lefel 3 mewn gwallt, colur a effeithiau arbennig y cyfryngau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu ystod o sgiliau gan gynnwys:

• Rhoi Colur • Celfyddyd Gwallt • Egwyddorion ymchwilio, cynllunio ac arddangos dyluniadau. • Celfyddyd colur creadigol

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A * -D (mae'n rhaid iddynt gynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg) NEU gymhwyster Lefel 1 priodol ar radd Teilyngdod neu‘n uwch gyda llythrennedd a rhifedd SHC ar Lefel 1 neu’n uwch. Cyfweliad ar ôl ichi wneud cais.

Asesiad

Rhaid i fyfyrwyr gael eu hasesu o dan amodau arholiad yn ogystal ag asesu parhaus ar gyfer gwaith cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

7BF220NA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae'r cwrs yn cynnig cyfleoedd dilyniant i Ddiploma lefel 3 mewn Colur yng Nghyfryngau’r Celfyddydau Cynhyrchu. Hefyd, rydym yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen i Addysg Uwch yng Ngholeg y Cymoedd trwy’r HND lefel 4/5 yn y Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol (Llwybr Colur) a’r BA (Anrh) Teledu a Ffilm lefel 6: Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig (Blwyddyn Atodol). Mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli drwy'r sector Creadigol (Teledu a Ffilm) sy'n ehangu yn Ne Cymru.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa