Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 2 in Barbering

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Tuesday (17:30 to 20:30) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cymhwyster mewn Gwaith Barbwr yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol yn y gelfyddyd greadigol o dorri gwallt dynion, y gwaith arbenigol o dorri blew wyneb, a sut i gynnig gwasanaeth ymgynghorol da ar gyfer cleientiaid.

Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uchel er mwyn i chi allu cyflawni'r gwasanaethau yn eich salon eich hun.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd y cymhwyster Gwaith Barbwr hwn yn datblygu eich gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau fel gallwch chi gynghori a thrafod gyda dynion pa fath o steil toriad gwallt maen nhw moyn, a sut i siapio blew'r wyneb, ond yr un mor bwysig, beth sy'n eu siwtio. Byddwch hefyd yn dysgu sut i weithio mewn dull diogel drwy'r holl wasanaeth i'ch diogelu chi a'i cleientiaid.

Gofynion Mynediad

Bydd arnoch angen naill ai graddau A*- D TGAU, Lefel 1 cwrs sgiliau sector neu gyfweliad llwyddiannus.

Gellir ystyried ymgeiswyr gyda’r profiad priodol sydd ddim, o anghenrhaid, yn cwrdd â’r cymwysterau academaidd.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i’ch asesu sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau e-bortffolio, tystiolaeth theori, holi llafar ac arholiadau allanol ar-lein.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

7BE205AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Lefel 3 mewn Gwaith Barbwr.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.