Foundation Degree in Electrical & Electronic Engineering

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs yn arbennig o addas ar gyfer y rhai yn y sector Peirianneg a bydd yn cael ei gyflenwi drwy ddarlithoedd, tiwtorialau a gwaith labordy. Mae’r cwrs yn cynnwys diwrnod a noson bob blwyddyn er bod peth hyblygrwydd i ganiatáu i fyfyrwyr a’u cyflogwyr i astudio ar eu cyflymder eu hunain.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ym Mlwyddyn 1, byddwch yn astudio: Mathemateg Peirianneg, Technoleg Gwaith Trydan; Electroneg 1 a chyflwyniad i raglennu ‘C’ a Systemau wedi’u Mewnblannu. Ym Mlwyddyn 2, byddwch yn astudio Mathemateg; Pwer a Pheiriannau; Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy; Rheolaeth ac Offeryniaeth a Phrosiect Diwydiannol.

Gofynion Mynediad

Fel arfer bydd angen Tystysgrif /Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Trydan/Electroneg. Caiff cymwysterau eraill eu hystyried yn unigol, yn benodol os oes gan ddysgwyr lawer o brofiad yn y diwydiant.

Asesiad

Bydd yr asesias yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, dysgu drwy brofiad yn y labordy, arholiad ac adroddiadau ymchwil perthnasol i weithle diwydiannol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Cod cwrs

04P504NB

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen yn eich swydd bresennol neu ddewis i astudio ymhellach. Ar ôl cwblhau’r cwrs Gradd Sylfaen yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i wneud gradd BSc(anrh) mewn Peirianneg. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn derbyn dyfarniad Prifysgol De Cymru.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa