Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Progression in Bricklaying (CSKILL) (Level 2)

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Monday (09:00 to 19:30) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs Diploma Lefel 2 yn rhan o Fframwaith Prentisiaeth Fodern (Tystysgrif Dechnegol). Cwrs blwyddyn ydy hwn ar gyfer dysgwyr sydd wedi cwblhau cwrs Diploma Lefel 1mewn gwaith Brics yn llwyddiannus ac sy’n dymuno symud ymlaen yn y diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn gwneud tasgau ymarferol a dysgu gwybodaeth sylfaenol am osod brics a blociau, gosod y strwythurau sylfaenol, Gwaith brics addurnedig, Gweithio’n ddiogel ac effeithlon a Llwyfannau gwaith sylfaenol (sgaffaldiau)

Byddwch hefyd yn cwblhau’ch Tystysgrifau Hawliau a Chyfrifoldeb Cyflogai (E.R.R) ac un Olwynion Sgraffinio.

Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau’r prawf Iechyd a Diogelwch Safle Adeiladu ac yna cewch wneud cais am y Cerdyn Diogelwch Safle (cerdyn CSCS) sydd ei angen i weithio ar safle adeiladu.

Gofynion Mynediad

Bydd gofyn i chi fod wedi cwblhau Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Brics. Rhaid eich bod yn gweithio yn y diwydiant

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Bydd hefyd angen i chi feddu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh ar lefel 1.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o dasgau ymarferol, prosiectau, aseiniadau ysgrifenedig a chwblhau arholiad aml-ddewis ar-lein allanol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05P202NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.