Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 3 Extended Certificate in Construction & The Built Environment

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Wednesday (09:00 to 19:30) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs dwy flynedd yw hwn gynlluniwyd ar gyfer y rhai a hoffai ddilyn gyrfa ym meysydd technegol a phroffesiynol y diwydiant adeiladu, er enghraifft, Dylunio Pensaernïol, Cynnal a Chadw a Syrfeo Adeiladau, Syrfeo Meintiau, Rheoli Safleoedd a Pheirianneg Sifil.

Nodwedd arbennig y cwrs yw y gall dysgwyr ym mlwyddyn 2 arbenigo mewn peirianneg sifil neu ddylunio pensaernïol. Sylwer, ar gyfer yr opsiwn peirianneg sifil, bydd angen gradd B mewn Mathemateg (Haen Uwch) ar ddysgwyr.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ym mlwyddyn 1 bydd dysgwyr yn dilyn rhaglen gyffredin. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o egwyddorion ac arferion sylfaenol dylunio chodi adeiladau a strwythurau isel a chanolig.

Yn ogystal, byddwch yn archwilio'r dulliau adeiladu a ddefnyddir wrth godi adeiladau newydd a'u gwaith allanol cysylltiedig.

Ym mlwyddyn 2 mae dysgwyr yn ymchwilio llwybrau gyrfa wahanol er enghraifft, Dylunio Pensaernïol, Syrfeo Meintiau, Rheoli Safleoedd, Tirfesur, Peirianneg Sifil a Syrfeo Peirianneg.

Rhoddir pwyslais ar ennill sgiliau academaidd a chyflogadwyedd: megis sgiliau ymchwil, gwaith tîm a sgiliau cyflwyno sy'n chwarae rhan bwysig yn y cwrs.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU arnoch radd A*- C gan gynnwys Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster priodol arall Lefel 2 ynghyd â TGAU Mathemateg gradd A * - C. Hefyd byddwch yn mynychu cyfweliad ffurfiol ac yn sefyll asesiad cychwynnol a osodir gan coleg mewn llythrennedd a rhifedd.

Asesiad

Bydd dysgwyr yn cwblhau amrywiaeth o dasgau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau. Bydd pob modiwl yn ennill gradd gyffredinol sef Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05P301NA

Dilyniant Gyrfa

  • Yn dibynnu ar eich canlyniadau bydd gennych ddewis o lwybrau dilyniant: • Gradd Sylfaen neu HNC mewn Adeiladwaith Syrfeo Cynaliadwy • Mynediad at raglenni gradd Prifysgol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.