Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (Top Up)

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Wednesday (09:00 to 19:30) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

The Diploma in Construction & Built Environment is a part-time course specifically designed for people who have successfully completed a Subsidiary Diploma in Construction or Surveying.

The Diploma will give people greater knowledge and understanding of the construction industry and will allow progression onto degree programmes.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

An additional six modules are required to top up from the Subsidiary Diploma to the Diploma.

Modules will include a mix of: site surveying; science & materials; design technology & building regulations.

In addition emphasis is also placed on employability skills, such as research skills, team work, presentation skills which are an important part of the course.

Gofynion Mynediad

Successful completion of a level 3 Subsidiary Diploma in Construction/Surveying

Asesiad

Learners will complete a range of practical tasks, written assignments and examinations. Each module is graded with an overall Pass, Merit or Distinction.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05P301NB

Dilyniant Gyrfa

  • Learners will have a choice of progression routes: • Advanced Apprenticeship in Surveying, Property and Maintenance • Direct entry onto part-time HND/degree courses in Architectural Design; Building Maintenance & Surveying; Civil Engineering; Site & Project Management
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa