Yn ôl

Dyfodol @ Swyddfa Gyflogaeth

Trwy ein Swyddfa Gyflogaeth Dyfodol@Cymoedd rydym yn cynnig gwasanaeth recriwtio am ddim. Gall ein tîm penodedig helpu eich busnes drwy ddarparu talent i ddiwallu eich anghenion recriwtio. Ar yr un pryd, bydd yn cefnogi a pharatoi dysgwyr sydd wedi ymgymryd â chymwysterau ar gyfer diwydiant penodol ac sy'n barod am swydd. Hefyd, rydym yn rhoi’r cyfle i gyflogwyr rannu eu gwybodaeth am y sector â grwpiau o ddysgwyr sydd â diddordeb mewn archwilio opsiynau gyrfa, gan fwydo arbenigedd eich diwydiant i'r cwricwlwm.

 

Gan weithio mewn partneriaeth ag ystod eang o gyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol rydym yn cefnogi busnesau gyda:

  • Chynnig dosbarthiadau meistr gan gyflogwyr sectorau penodol i ddarparu gwybodaeth a sgiliau sy'n canolbwyntio ar yrfa i ddysgwyr sydd wedi'u teilwra i’w meysydd dysgu
  • Cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith
  • Trefnu treialon swydd
  • Recriwtio Prentisiaethau
  • Recriwtio staff rhan amser a llawn amser

 

I siarad ag aelod o'r tîm, ffoniwch ni ar 01443663229/07971341251 neu anfonwch e-bost at Futures@Cymoedd.ac.uk

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa