Yn ôl

Canolfannau Arbenigol (Ynni/Rheilffyrdd)

Y Ganolfan Ynni

Mae’r coleg yn cynnig ystod lawn o gyrsiau Hyfforddiant Nwy ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Mae’r ganolfan yn cael ei chynnal gan dîm o staff cymwys sydd wedi bod yn y diwydiant drwy gydol eu gyrfa.
Cyrsiau sydd ar gael:

• CCN1-Diogelwch Craidd Nwy Domestig

• Effeithlonrwydd Ynni (Rhan 1
Cydymffurfiaeth)

• Cyrsiau Hyfforddi’r Sefydliad Nwy

• Asesiadau Nwy ACS Silindrau Dŵr Twym heb
Ffliwiau (Domestig)

• Elfen Canfod Nam mewn Boeleri Cyfunol
CENWAT/ CKRt HTRt MET2/ CPAt LAUt DAHl

• Ymwybyddiaeth Ynni Adnewyddol

• CONGLP1-LPG - Newid Drosodd. PO/ LAV/
RPH/ HTRLP2

• Rheoliadau Dŵr


Pam dewis Coleg y Cymoedd?
• Prisiau pecynnau cyfan holl gynhwysol
cystadleuol iawn

• Hyblyg, yn seiliedig ar eich anghenion a’ch
sgiliau cyfredol

• Wedi’i deilwra i bob unigolyn

• Cyrsiau’n rhedeg drwy gydol y flwyddyn

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Ganolfan Ynni ar
01443 810182 neu energycentre@cymoedd.ac.uk

Rhagoriaeth Hyfforddi Gwaith Rheilffyrdd

Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth Hyfforddi Gwaith Rheilffyrdd yn cynnig hyfforddiant o safon y diwydiant a gallwch logi’r adnodd trac ar gyfer
eich defnydd penodol chi. Ymhlith y cyrsiau sydd ar gael mae:

• Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg Rheilffordd

• Tystysgrif Lefel 2 mewn Peirianneg Rheilffordd

• NVQ Lefel 2 mewn Isadeiledd Rheilffyrdd

Peirianneg (Prentisiaeth - Mae’n rhaid eich bod yn 18 oed i ddechrau’r rhaglen hon oherwydd gofynion y diwydiant)

Mae Coleg y Cymoedd yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr a
darparwyr hyfforddiant blaenaf y diwydiant Rheilffyrdd yn y DU er mwyn cynnig hyfforddiant sy’n benodol i’r diwydiant.

Ymhlith y cyrsiau mae:

• Diogelwch Traciau Personol

• Hyfforddiant OLEC ar lefelau amrywiol

• Ymsefydlu Traciau

• Edrych allan (gan gynnwys ail-ardystio)

• Rheolwr Diogelwch Safle (COSS)

• Goruchwylwyr Peirianneg

• Ymsefydlu Cyffredin i’r Diwydiant (ICI)

 

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa